Vodní hospodářství

Vodní hospodářství

Cena vodného od 1. 1. 2024  52,68 Kč/1m3 bez DPH (59 Kč/1m3 včetně DPH) - schváleno zastupitelstvem obce Dolní Branná usnesením č. II/3 ze dne 13. 12. 2023. 

Od 1. 1. 2024 dochází k navýšení ceny pitné vody od dodavatele MěVaK Vrchlabí ve výši 35,93 Kč bez DPH / 1 m3. 

Ročně obec dotuje vodné cca 1 mil. Kč bez DPH.

Plně obnovující cena vodného byla vypočítána na 74,51 Kč/1m3 bez DPH.


Spolupracujeme:
Image
Image
Image
© 2024 Dolní Branná. Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit | Vytvořil: Petr Holman

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek: