Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

 

Plánovací kalendář svozu tříděného odpadu na rok 2024 ZDE

 

Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2022 v obci Dolní Branná ZDE

 
Bioodpad - od 2. 5. každý týden vývoz

Vážení občané,  oznamujeme vám, že svoz bioodpadu byl v naší obci změněn od 2. 5. 2023 na týdenní vývoz. Tzn., že každé úterý se bude vyvážet nádoba na bioodpad. Žádáme vás, abyste tyto nádoby využívali a neodkládali posekanou trávu, větve či jiný biologicky rozložitelný odpad např. podél potoka. Také tím, že budeme bioodpad poctivě třídit (rostlinné zbytky z kuchyně), snížíme směsný komunální odpad.  Nádoby byly pořízeny z dotace MŽP a je nutné splňovat určité podmínky (ročně vykazovat vytříděné tuny). V opačném případě bude dotace vrácena. Třiďte odpad, má to smysl!

 

 

Vážení občané, informuje vás, že od 1. února 2023 bude vývoz nádob na tříděný i směsný komunální odpad probíhat většinou v ranních hodinách. Postupně se během 6 měsíců přejde pouze na ranní vývoz.

Svozová firma žádá občany, aby nádoby ke svozu byly připraveny v den před plánovaným vývozem, tímto bude garantován výsyp nádoby.

 

Plánovací kalendář svozu tříděného odpadu na rok 2023 ZDE 

 

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce Dolní Branná za rok 2021 ZDE

 Náklady na provoz obecního systému za rok 2021 činily celkem 1 687 807,37 Kč vč. DPH

 

Od 1. 1. 2022 bude sběrný dvůr u kulturního domu otevřen pouze v tyto dny:

  • středa                               8:00 – 12:00,  13:00 – 17:00
  • první sobota v měsíci       8:00 – 12:00

 

Od 1. ledna 2022 platí nová Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Separovaný komunální odpad (plast, papír, bioodpad) se třídí do sběrných nádob umístěných u jednotlivých domovních objektů.

Na stávajících sběrných místech na tříděný odpad zůstávají pouze nádoby na bílé a barevné sklo. Pouze u Kulturního domu a prodejny potravin COOP budou kontejnery i na plast a papír. U Kulturního domu je také světle šedá nádoba na jedlé tuky a oleje z domácností, do této popelnice se ukládá olej v uzavřené plastové nádobě, např. v PET lahvi. Drobný elektroodpad je možné odložit do zelené popelnice ve vestibulu obecního úřadu. Od nového roku se PET lahve a tetrapaky odkládají do nádob na plasty, již nebude samostatný pytlový sběr těchto odpadů. Dále se třídí drobný kovový odpad z domácností do šedých pytlů, které lze vyzvednout na obecním úřadě.

ORGANIZACE SVOZU:

směsný komunální odpad: 1 x za dva týdny  (stávající popelnice 110 l) STŘEDA (ruší se týdenní i kombinované vývozy)

plasty: 1 x za měsíc (nádoba 240 l) STŘEDA

papír: 1 x za měsíc (nádoba 240 l) STŘEDA

bioodpad: 1 x za dva týdny od dubna do října (nádoba 240 l) ÚTERÝ

 

Ceník platný od 01.01.2022 pro podnikatelské subjekty zapojené do obecního systému odpadového hospodářství – separovaný odpad ZDE

 

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY K TŘÍDĚNÍ ODPADU:

 

Vrchlabí a okolí - web, kde lze věci darovat a získat zdarma a NEVYHAZOVAT, článek zde

Jak na "živnostenský odpad" se dozvíte v článku zde

Kompost v zimě, článek zde

Třídíme textil, zde

Třídíme správně bioodpad, zde

Třídíme správně jedlé tuky a oleje, zde

Jak třídit plast, článek zde

Jak třídit papír, článek zde

Aby kompost pěkně zrál, článek zde

 


Spolupracujeme:
Image
Image
Image
© 2024 Dolní Branná. Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit | Vytvořil: Petr Holman

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek: