Publicita - Program rozvoje obce Dolní Branná

 

EU.png                                  

  Program rozvoje obce Dolní Branná

byla zpracována v rámci projektu „SOHL – přemýšlíme Strategicky“

registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014610, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa; Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Program rozvoje obce (Strategie rozvoje obce) je dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích jedním ze základních plánovacích dokumentů obce. Jde o jeden z hlavních nástrojů řízení rozvoje obce. Tento dokument obsahuje dvě základní části, a to část analytickou a část návrhovou.

Program rozvoje obce:

  • stanovuje hlavní oblasti jejího rozvoje, formuluje možná řešení a slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce;
  • zvyšuje připravenost obcí k získání vnějších finančních prostředků;
  • je východiskem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.

Spolupracujeme:
Image
Image
Image
© 2024 Dolní Branná. Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit | Vytvořil: Petr Holman

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek: