Úřední deska

. Úřední deska

 

Název Vyvěšeno: Sejmuto:  Popis
Pozvánka na 32. ZO  17.01.2022   Stáhnout v pdf
Oznámení SOHL – rozpočet 2022_leden 07.01.2021   Stáhnout v pdf
Výsledky projednání zastupitelstva obce Dolní Branná z 31. ZO  29.12.2021  17.01.2022   
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 22/2021 20.12.2021    Stáhnout v pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Branná na roky 2023-2025 17.12.2021   Stáhnout v pdf
Schválený rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2022 17.12.2021   Stáhnout v pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2023-2024 17.12.2021   Stáhnout v pdf
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2022 17.12.2021   Stáhnout v pdf
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  14.12.2021   Stáhnout v pdf
Pozvánka na 31. ZO  06.12.2021   Stáhnout v pdf
Výsledky projednání zastupitelstva obce Dolní Branná z 30. ZO  06.12.2021  17.01.2022   
Pozvánka na 86. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe - úterý 7. 12. 2021  1.12.2021 14.12.2021   
Návrh rozpočtu 2022 svazek Krkonoše - svazek měst a obcí 29.11.2021   Stáhnout v pdf  Stáhnout v pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 20/2021 26.11.2021   Stáhnout v pdf
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Branná na roky 2023-2025 26.11.2021   Stáhnout v pdf
Návrh rozpočtu obce Dolní Branná na rok 2022 26.11.2021   Stáhnout v pdf
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2023-2024 26.11.2021   Stáhnout v pdf
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2022 26.11.2021   Stáhnout v pdf
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOHL 2023 – 2026 - Svazek obcí Horní Labe 22.11.2021   Stáhnout v pdf
Návrh RO č.3_2021 a Rozpočtu na rok 2022 - Svazek obcí Horní Labe 22.11.2021   Stáhnout v pdf
Pozvánka na 30. ZO  15.11.2021   Stáhnout v pdf
Výsledky projednání zastupitelstva obce Dolní Branná z 29. ZO 12.11.2021   Stáhnout v pdf
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 12.11.2021   Stáhnout v pdf
Rozpočtové opatření č. 10/2021 04.11.2021   Stáhnout v pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 17/2021 04.11.2021   Stáhnout v pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 16/2021 29.10.2021   Stáhnout v pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 15/2021 29.10.2021   Stáhnout v pdf
Pozvánka na 29. ZO 25.10.2021   Stáhnout v pdf
Výsledky projednání zastupitelstva obce Dolní Branná z 28. ZO  25.10.2021    Stáhnout v pdf
Pozvánka na 85.jednání výkonné rady SOHL 25.10.2021 12.11.2021 
Rozpočtové opatření č. 9/2021 19.10.2021   Stáhnout v pdf
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19.10.2021 06.12.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - výsledky hlasování v obci Dolní Branná 11.10.2021 14.12.2021  
Dražební vyhláška č.j. 081 EX 05642/07-517 07.10.2021   Stáhnout v pdf
Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 06.10.2021 14.12.2021  
Pozvánka na 28. ZO  04.10.2021 19.10.2021 
Zápis z 27. ZO ze dne 30.09.2021  04.10.2021 25.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 23.09.2021 19.10.2021
Pozvánka na 27. ZO  22.09.2021 04.10.2021 
Rozpočtové opatření č. 8/2021 16.09.2021   Stáhnout v pdf
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 15.09.2021   Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf
Oznámení o zrušení 27. zasedání zastupitelstva obce Dolní Branná dne 15.09.2021 14.09.2021 22.09.2021 
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK 10.09.2021 22.09.2021
Pozvánka na 27. ZO 08.09.2021 14.09.2021 
Pořízení nádob na separovaný odpad v obci Dolní Branná 25.08.2021   Stáhnout v pdf
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Dolní Branná 24.08.2021 19.10.2021 
Pozvánka na 84. jednání výkonné rady SOHL  23.08.2024 10.09.2021 
Oznámení o stanovení počtu členů OVK v obci Dolní Branná, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 08. října a 09. října 2021 09.08.2021 19.10.2021 
Rozpočtové opatření č. 7/2021 05.08.2021   Stáhnout v pdf
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 19.07.2021   Stáhnout v pdf
Pozvánka na výroční Valnou hromadu TJ Sokol Dolní Branná pro členy organizace 12.07.2021 23.08.2021 
Schválený závěrečný účet SOHL za rok 2020 30.06.2021   Stáhnout v pdf
Oznámení SOHL - rozpočet 2021 30.06.2021   Stáhnout v pdf
Usnesení z 26. ZO  24.06.2021 10.09.2021 
Záměr na směnu pozemků (obecní pozemek p.p.č. 1462/6, pozemky TJ Sokol Dolní Branná: p.p.č. 1472/7, 850/1, 844/2, 1843/7, 2436) 21.06.2021  

Rozpočtové opatření č. 6/2021 16.06.2021   Stáhnout v pdf
Pozvánka na 26. ZO 02.06.2021   Stáhnout v pdf
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 28.05.2021 10.09.2021 
Usnesení z 25. ZO  27.05.2021 24.06.2021 
Nařízení státní veterinární správy - č.j. SVS/2021065694-H 26.05.2021 10.09.2021 
Nařízení státní veterinární správy - č.j. SVS/2021/065742-H  26.05.2021 10.09.2021
Pozvánka na 83. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe dne 01. 06. 2021  24.05.2021   Stáhnout v pdf

Závěrečný účet 2020 - Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí

Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf

20.05.2021    
Oznámení SOHL – rozpočet 2021 17.05.2021 30.06.2021 

Návrh závěrečného účtu a ÚZ SOHL 2020

Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf, Stáhnout v pdf

17.05.2021  

Stáhnout v pdf

 

Usnesení z 24. ZO 11.05.2021   Stáhnout v pdf 
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK 11.05.2021 14.07.2021
Pozvánka na 25. ZO 10.05.2021 20.05.2021 
Rozpočtové opatření č. 5/2021 10.05.2021   Stáhnout v pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce   05.05.2021  26.05.2021  
Výzva k podání nabídky - Muzeum lyžování Dolní Branná 28.04.2021  26.05.2021  
Usnesení z 23. ZO 28.04.2021  26.05.2021  
Rozpočtové opatření č. 4/2021 23.04.2021   Stáhnout v pdf
Schválený závěrečný účet Obce Dolní Branná za rok 2020 23.04.2021   Stáhnout v pdf
Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf      
Pozvánka na 24. ZO 22.04.2021 03.05.2021 
Záměr na prodej pozemku 21.04.2021  26.05.2021  
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021 21.04.2021   Stáhnout v pdf
Pozvánka na 23. ZO 09.04.2021 21.04.2021 
Rozpočtové opatření č. 3/2021 07.04.2021   Stáhnout v pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, Oznámení o zveřejnění a úplné znění Zásad územního rozvoje KHK po vydání Aktualizací č. 1,2,3 a 4 01.04.2021  21.04.2021
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Branná za rok 2020 19.03.2021    
Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf Stáhnout v pdf    
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů, a bytů v roce 2021 v České republice 12.03.2021  10.05.2021
Lesní hospodářská evidence - upozornění na povinnost vyplnění formuláře Souhrnné údaje lesní hospodářská evidence 09.03.2021  21.04.2021  
Rozpočtové opatření č. 2/2021 01.03.2021   Stáhnout v pdf
Usnesení z 22. zasedání ZO 25.02.2021 12.03.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu  24.02.2021  01.04.2021
Pozvánka na 82. jednání výkonné rady Svazku obcí Horního Labe 23.02.2021  12.03.2021
Veřejná vyhláška - Drážní úřad - Rozhodnutí - Stavební povolení 18.02.2021 09.03.2021 
Rozpočtové opatření č. 1/2021 12.02.2021   Stáhnout v pdf
Pozvánka na 22. ZO 09.02.2020  18.02.2021
 Usnesení z 21. zasedání ZO 03.02.2021 24.02.2021 
Pozvánka na 21. ZO  19.01.2021  29.01.2021
Tisková zpráva - lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021 08.01.2021 24.02.2021 
Usnesení z 20. zasedání ZO 06.01.2020 03.02.2021 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe  04.01.2021 17.05.2021 

DOTAČNÍ PROGRAM „ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMOVNÍCH OBJEKTŮ“

22.12.2020   Stáhnout v pdfStáhnout v pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2022-2023 22.12.2020   Stáhnout v pdf
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2021 22.12.2020   Stáhnout v pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022-2024 22.12.2020   Stáhnout v pdf
Schválený rozpočet obce na rok 2021 22.12.2020   Stáhnout v pdf 
Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou "Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov" 17.12.2020

 23.2.2021

 
Usnesení z 19. zasedání ZO 17.12.2020    
Pozvánka na 20. ZO 09.12.2020

 17.12.2020

 
Rozpočtové opatření č. 8/2020 08.12.2020   Stáhnout v pdf
Pozvánka na 81. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe v úterý 8. 12. 2020 v 9:00 hodin 30.11.2020  9.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Branná 2022-2024 30.11.2020 25.02.2021 
Návrh rozpočtu obce Dolní Branná na rok 2021 30.11.2020 25.02.2021 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná 2022-2023 30.11.2020 24.02.2021
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2021 30.11.2020 24.02.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku Krkonoše - svazek měst a obcí 2022 - 2026 24.11.2020  06.01.2021
Návrh rozpočtu 2021 svazku Krkonoše - svazek měst a obcí 24.11.2020  06.01.2021
Návrh rozpočtového opatření č. 4 + návrh rozpočtu pro rok 2021 23.11.2020 06.01.2021
Návrh strědnědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2022 - 2025  23.11.2020   06.01.2021
Pozvánka na 19. ZO 19.11.2020  30.11.2020  
Usnesení z 18. zasedání ZO  18.11.2020  17.12.2020  
Rozpočtové opatření č. 7/2020 16.11.2020   Stáhnout v pdf
Pozvánka na 18. ZO 29.10.2020 12.11.2020 
 Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  19.10.2020  17.12.2020  
Nařízení krajské hygienické stanice KHK č.2/2020 13.10.2020  17.12.2020  
Informace k provozu úřadu od 12.10.2020 12.10.2020 21.04.2021 
Volby do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo - výsledky hlasování v obci Dolní Branná 12.10.2020 12.11.2020
SOHL - zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 07.10.2020 04.01.2021 
SOHL - zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření, RO č.3/2020 07.10.2020   Stáhnout zde v pdf
Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR 02.10 - 03.10.2020 - výsledky hlasování v obci Dolní Branná 05.10.2020  12.11.2020
Usnesení  z 17. zasedání ZO 05.10.2020 12.11.2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020  02.10.2020   Stáhnout v pdf
Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Branná 01.10.2020 23.11.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020 01.10.2020  13.10.2020  

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

17.09.2020  7.10.2020  
ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 17.09.2020 05.10.2020
Pozvánka na 17. ZO 15.09.2020  01.10.2020
Volby ZK 2020 - Vyrozumění o konání školení  14.09.2020 01.10.2020 
Rozpočtové opatření č. 5/2020 11.09.2020   Stáhnout v pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Dolní Branná 04.09.2020   Stáhnout v pdf
Výzva k podání nabídky - Oprava rozvodů ÚT a ZTI ve stávajícím objektu ZŠ a MŠ Dolní Branná 03.09.2020 17.09.2020 
Pozvánka na 80. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 03.09.2020  17.09.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 18.08.2020  12.10.2020  
Usnesení  z 16. zasedání ZO  07.08.2020  01.10.2020

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "REKONSTRUKCE DOMU č.p. 1 Dolní Branná II. etapa"

07.08.2020  03.09.2020

Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise v obci Dolní Branná 03.08.2020  12.10.2020  
Rozpočtové opatření č. 4/2020 03.08.2020   Stáhnout v pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 29.07.2020  01.10.2020
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných vet. opatření 23.07.2020  01.10.2020
Pozvánka na 16. ZO 21.07.2020 29.07.2020  
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 24/2020 - stanovení přechodné úpravy provozu ve Vrchlabí 01.07.2020 07.08.2020
Usnesení z 15. zasedání ZO 30.06.2020 21.07.2020 
Rozpočtové opatření č. 3/2020 29.06.2020   Stáhnou v pdf
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu ve Vrchlabí 23.06.2020 23.07.2020 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe  22.06.2020 17.05.2021
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Horní Labe za rok 2019  22.06.2020  17.05.2021 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 19a/2020 Úprava - stanovení přechodné úpravy provozu  19.06.2020  23.07.2020   
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu AZÚR Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK a o konání veřejného projednání 17.06.2020 07.08.2020
Pozvánka na 15. zasedání ZO 16.06.2020  29.6.2020  
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - vymezení ohniska nákazy Horní Branná 15.06.2020  23.07.2020
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - vymezení ohniska nákazy Horní Štěpanice 15.06.2020

23.07.2020

 

Opatření obecné povahy - vydání Změny č. 2 územního plánu Dolní Branná,

Územní plán Dolní Branná - Úplné znění po Změně č. 2 

08.06.2020  05.08.2020

 

Pozvánka  na 79. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 08.06.2020 19.06.2020
Návrh závěrečného účtu svazku Krkonoše - svazek měst a obcí za rok 2019 05.06.2020  01.07.2020

Nařízení města Vrchlabí č. 5/2020, o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy 03.06.2020 22.06.2020 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazek obcí Horní Labe 01.06.2020 22.06.2020 
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Horní Labe za rok 2019 01.06.2020 01.07.2020 
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy č. j. SVS/2020/059417-H  22.5.2020 15.06.2020   
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy č.j. SVS/2020/059322-H 22.5.2020 15.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 19/2020 - stanovení přechodné úpravy provozu 18.5.2020 15.06.2020

Usnesení z 14. zasedání ZO 18.5.2020  03.06.2020
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě mezi smluvními stranami 18.5.2020 15.06.2020 
Schválený závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2019 12.5.2020   Stáhnout v pdf
Rozpočtové opatření č. 2/2020 12.5.2020   Stáhnout v pdf
Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřích hranic  6.5.2020 08.06.2020   
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce  4. 5. 2020   23.06.2020
Zveřejnění informace o vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí oznamovateli k doplnění - "Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná" 30.4.2020  18.5.2020
Pozvánka na 14. zasedání ZO 29.4.2020   11.5.2020
Zveřejnění informace o veřejném projednání záměru  "Zařízení na úpravu odpadů v areálu centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná" 28.4.2020 18.5.2020

Opatření obecné povahy  - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR - 23. dubna 2020

27. 4. 2020  6.5.2020
 Veřejná vyhláška FÚ pro KHK - Daň z nemovitých věcí na rok 2020  22.4.2020 01.06.2020
Zápis do 1. třídy - seznam přijatých dětí 17.4.2020 30.04.2020  
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události  14.4.2020  18.5.2020 
Výroční zpráva za rok 2019 9.4.2020 18.5.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v obci Rudník)  8.4.2020  4.5.2020 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.14/2020 (stanovení přechodné úpravy provozu - rekonstrukce mostu v Rudníku) 6.4.2020 22.4.2020 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ( hospodaření v lesích) 6.4.2020  22.04.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v obci Vrchlabí  31.3.2020  27.4.2020 
Zveřejnění informace o doplnění dokumentace vlivů záměru "Zařízení na úpravu odpadů v areálu centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná" na životní prostředí 23.3.2020 14.4.2020 
Usnesení z 13. zasedání ZO 20.3.2020 8.4.2020  
Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu  18.3.2020 8.4.2020 
Opatření obecné povahy - dočasné znovu zavádění ochrany vnitřích hranic ČR 16.3.2020 6.4.2020 
Lesní hospodářská evidence 11.3.2020 31.3.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob   11.3.2020 31.3.2020 
Záměr na směnu pozemků 9.3.2020   Stáhnout v pdf
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Branná za rok 2019 9.3.2020 11.5.2020 

Rozpočtové opatření č. 1/2020 9.3.2020   Stáhnout v pdf
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe 04.03.2020 01.06.2020 
Krajská hygienická stanice vydává informační materiál vztahující se k situaci ohledně koronaviru 28.02.2020 20.3.2020 
Pozvánka na 13. zasedání ZO  26.02.2020 04.03.2020
Pozvánka na 78. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 17.2.2020   9.3.2020  
Záměr k úpravě dopravního značení na silnici II/295 v obci Dolní Branná směr Studenec 15.01.2020  23.3.2020  
Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2019 31.12.2019   stáhnout v pdf
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2020 30.12.2019   Stáhnout v pdf
Schválený střednědový výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2021-2022 30.12.2019   Stáhnout v pdf
Usnesení z 12. zasedání ZO 20.12.2019  17.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Branná na roky 2021-2023 19.12.2019   Stáhnout v pdf
Schválený rozpočet obce Dolní Branná na rok 2020 19.12.2019    Stáhnout v pdf
Rozpočtové opatření č. 7/2019 19.12.2019  30.12.2019  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe 16.12.2019 04.03.2020
Pozvánka na 12. zasedání ZO 10.12.2019  19.12.2019
Veřejná vyhláška  - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství) 09.12.2019  16.3.2020  
Pozvánka na 77. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 28.11.2019  19.12.2019  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2021-2022 27.11.2019  30.12.2019  
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2020 27.11.2019  30.12.2019  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Branná na roky 2021-2023 27.11.2019  19.12.2019  
Návrh rozpočtu obce Dolní Branná na rok 2020 27.11.2019  19.12.2019  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 22.11.2019  17.2.2020 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu 22.11.2019  17.2.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 22.11.2019 17.2.2020 
Usnesení z 11. zasedání ZO 22.11.2019 10.12.2019 
Záměr č.1/2019  22.11.2019  22.5.2020  
Krkonoše – svazek měst a obcí – Návrh rozpočtu na rok 2020 22.11.2019 02.01.2020
Svazek obcí Horní Labe - návrh rozpočtu pro rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2024 19.11.2019   9.3.2020  
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - veřejná výzva na obsazení pracovního místa dělnická a obslužná činnost a údržbářské práce včetně řízení motorových vozidel pro obec 15.11.2019  4.12.2019
Pozvánka na 11. zasedání ZO 11.11.2019  19.11.2019 
Rozpočtové opatření č. 6/2019  5.11.2019  19.12.2019  
Usnesení z 10. zasedání ZO  1.11.2019 22.11.2019 
Pozvánka na 10. zasedání ZO 17.10.2019 31.10.2019 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe - rok 2019 07.10.2019 16.12.2019
Usnesení z 9. zasedání ZO 26.09.2019 31.10.2019 
ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.09.2019 22.11.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 33/2019 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/295 a III/2953 v k.ú. Dolní Branná 11.09.2019 19.11.2019 
Pozvánka na 9. zasedání ZO 11.09.2019 25.09.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.33/2019, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/295 a III/2953 v k.ú. Dolní Branná 06.09.2019 11.9.2019 
Pozvánka na 76. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 04.09.2019  18.9.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství) 30.08.2019 22.11.2019
Vrácení dokumentace vlivů záměru ("zákon EIA") "Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná" na živ.prostředí oznamovateli k doplnění 20.08.2019 22.11.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 14.08.2019  5.11.2019  
Usnesení z 8. zasedání ZO 12.08.2019 26.09.2019 
Pozvánka na 8. zasedání ZO 31.07.2019 12.08.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná" na životní prostředí 12.07.2019  20.8.2019  
 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SOHL - rok 2019 08.07.2019 07.10.2019  
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Horní Labe za rok 2018 08.07.2019 28.11.2019 

Usnesení ze 7. zasedání ZO 28.06.2019 12.8.2019
Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu - tisk knihy "Dolní Branná" 27.06.2019 12.08.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 26.06.2019 17.07.2019
Nařízení státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření 24.06.2019  6.9.2019  
Pozvánka na 7. zasedání ZO 20.06.2019 28.06.2019 
Pozvánka  na 75. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 12.06.2019 24.06.2019 
Usnesení z 6. zasedání ZO 05.06.2019 24.06.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe - rok 2019 29.05.2019  08.07.2019  
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Horní Labe za rok 2018 29.05.2019 08.07.2019   
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3  27.05.2019  13.6.2019  
Výsledky hlasování za územní celek Dolní Branná -  volby do Evropského Parlamentu 24. - 25.05. 19 27.05.2019  18.9.2019  
Rozpočtové opatření č. 3/2019 27.05.2019  14.8.2019  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018 27.05.2019  14.8.2019  
Pozvánka na 6. zasedání ZO 16.05.2019  24.05.2019  
Návrh Závěrečného účtu svazku Krkonoše za rok 2018 16.05.2019  8.7.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 13.05.2019  27.5.2019  
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  09.05.2019  27.5.2019  
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 03.05.2019  27.5.2019


 

               
       
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 02.05.2019  22.11.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření Svazku obcí Horní Labe - rok 2019  25.04.2019 29.05.2019 
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 24.04.2019 24.06.2019 
Pozvánka na 74. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe dne 23. 04. 2019   10.04.2019 24.04.2019 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Obci Dolní Branná  09.04.2019 09.05.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  04.04.2019  16.05.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření Svazku obcí Horní Labe - rok 2019   01.4.2019  25.4.2019  
Rozpočtové opatření č. 2/2019 20.3.2019  03.05.2019  
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu změny č. 2 územního plánu 11.3.2019 25.04.2019 
Usnesení z 5. zasedání ZO 4.3.2019 24.04.2019 
Výroční zpráva Obce Dolní Branná za rok 2018 28.02.2019  28.11.2019
Pozvánka na 73. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 25. 2. 2019  20.3.2019  
Pozvánka na 5. zasedání ZO 20. 2. 2019  28. 2. 2019
Usnesení ze 4. zasedání ZO 6.2.2019  4. 3. 2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 31.1.2019  20.3.2019  
Pozvánka na 4. zasedání ZO 23.1.2019  31.1.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2020-2021 2.1.2019  31.01.2019  
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2019 2.1.2019  31.01.2019  
Obecné informace o výsledcích kontrol 31.12.2018   Stáhnout v pdf
Usnesení z 3. zasedání ZO 21.12.2018  7.2.2019  
Obec Dolní Branná – Schválený rozpočet na rok 2019 a schválený SVR na roky 2020-2022 20.12.2018  02.01.2019  
ZŠ Dolní Branná – Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh SVR na roky 2020-2021 14.12.2018  2.1.2019  
Pozvánka na 3. zasedání ZO 12.12.2018  20.12.2018
Usnesení z 2. zasedání ZO 10.12.2018  2.1.2019
Obec Dolní Branná – Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh SVR na roky 2020-2022 04.12.2018  20.12.2018  
Krkonoše – svazek měst a obcí – Návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtový výhled na další roky 29.11.2018  03.05.2019  
Svazek obcí Horní Labe – Pozvánka na jednání výkonné rady 29.11.2018  11.12.2018  
Svazek obcí Horní Labe – Návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtový výhled na další roky 26.11.2018  11.12.2018  
Pozvánka na 2. zasedání ZO 23.11.2018   4.12.2018
Usnesení z 1. zasedání ZO  15.11.2018   4.12.2019  
Veřejná vyhláška – Veřejné projednání Aktualizace č. 2 Zásad rozvoje Královéhradeckého kraje  12.11.2018   14.1.2019  
Pozvánka na ustavující zasedání nového ZO  30.10.2018   12.11.2018
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 4.7.2018  27.05.2019  
Publicita projektu - Stavební úpravy hasičské zbrojnice  26.02.2018    Stáhnout v pdf 
Publicita projektu - Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH obce  2.1.2018   Stáhnout v pdf
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Spolupracujeme:
Image
Image
Image
© 2022 Dolní Branná. Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit | Vytvořil: Petr Holman

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek: