ZASTUPITELSTVO OBCE

 

Členové

 

Mgr. Miroslav Balog, Libor Čvančara, Ing. Jiří Deml, Josef Jiránek ml., Josef Jiránek st., Michal Jiránek, Ivana Kholová, Zdeněk Kouba, Ing. Zbyněk Kúřil, Vladislav Machačka, Vlastimil Pitrmuc

 

Rozpočet obce

 

2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015    2016    2017   2018

 

2017 02 – Kontrola plnění rozpočtu

 

 

Usnesení ze zasedání

 

01/2014     02/2014    03/2014

 

04/2015     05/2015    06/2015    07/2015    08/2015    09/2015    10/2015    11/2015    12/2015

 

13/2016     14/2016    15/2016    16/2016    17/2016    18/2016    19/2016    20/2016    21/2016    22/2016

 

23/2017     24/2017    25/2017    26/2017    27/2017    28/2017    29/2017    30/2017    31/2017    32/2017   33/2017   34/2017

 

35/2018    36/2018     37/2018    38/2018    39/2018

 

 

 

 

 

 

Výbory a komise

 

Finanční výbor -           předseda    Mgr. Miroslav Balog

                                  členové      Zdeněk Kouba

                                                   Vlastimil Pitrmuc       

 

 

Kontrolní výbor -          předseda    Vladislav Machačka

                                  členové      Ing. Jiří Deml

                                                   Ing. Zbyněk Kúřil      

 

Komise                       

životního prostředí -     předseda            

 

Komise

pro občanské

záležitosti            -       předseda