VYHLÁŠKY OBCE

 

 

 

 

 

1.   o omezujícím opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce (volné pobíhání psů)

 

2.   o zavedení a užívání symbolů obce

 

3.   o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 

příloha k této vyhlášce

 

4.   o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

5.   o místních poplatcích