ÚZEMNÍ PLÁN

 

Schválené dokumenty:

2008

1) Textová část

- ÚP Dolní Branná (pdf, 1 MB)

2) Grafická část

- hlavní výkres (pdf, 4 MB) + legenda (pdf, 40 kB)

- koordinační výkres (pdf, 5 MB) + legenda (pdf, 80 kB)

- technická infrastruktura (pdf, 4 MB) + legenda (pdf, 30 kB)

- výkres VPS (pdf, 2 MB) + legenda (pdf, 30 kB)

- výkres předpokládaného záboru ZPF (pdf, 3 MB) + legenda (pdf, 50 kB)

- základní členění (pdf, 2 MB) + legenda (pdf, 30 kB)

 

2016 – Změna č. 1

1) Textová část

- ÚP Dolní Branná (pdf, 100 kB)

2) Grafická část

- hlavní výkres (pdf, 9 MB)

- koordinační výkres (pdf, 10 MB)

- výkres VPS (pdf, 4 MB)

- základní členění (pdf, 3 MB)