SOUČASNOST

    

  

 

 

 

                                             

POLOHA OBCE

   Dolní Branná je položena 4 km jihozápadně od města Vrchlabí  v podhůří Krkonoš. Leží ve výši  433 m  nad mořem, rozprostírá se na ploše 793 ha  v údolí táhnoucím se od SZ k JV (dříve nazývané Labské údolí). Údolím a zároveň  i obcí  protéká  potok Sovinec, dnes mezi obyvateli lidově zvaný Sovinka, který pramení  nad Valteřicemi  na vrchu  Sovíně.  Částí obce protéká také potok Klokočka, pramenící v hornobrannských lesích, který se vlévá do Sovinky. 

   Od severu k jihu je údolí vroubeno mírnými návršími a dvěma pahorky, z nichž "Červený kopec" nese své jméno podle zbarvení půdy (permská červenice), v kopci je určité množství mědi a "Ptáčník" dle toho, že byl značně porostlý křovím a kdysi tam hnízdilo mnoho ptactva. Vesnicí probíhá státní silnice směřující od Studence do Vrchlabí, uprostřed obce se křižuje se silnicí od Horní Branné do Kunčic. Po pravé straně silnice do Vrchlabí se nachází další známý vršek s nadmořskou výškou 464 m zvaný "Kaplička". 

   Asi 1 km od středu obce je vzdálena samota Bakov, která leží při silnici směrem k Zálesní Lhotě. Na opačné straně, při silnici D. Branná - Vrchlabí, je další samota, původně cihelna, později farma pro chov mývalů a ondater, dnes hotel "Liščí farma".

ZEMĚDĚLSTVÍ

   Po zániku Státního statku máme v obci několik soukromě hospodařících zemědělců. Zemědělská činnost je zaměřena převážně na živočišnou produkci a poskytování zemědělských služeb. K tomu jsou většinou využívány původní zemědělské objekty. Jedinou větší novou stavbou je farma pro chov skotu na Bakově. 

OBCHODY A SLUŽBY

   Vzhledem k současné tendenci nakupovat ve větších obchodních střediscích, dochází na vesnicích často k zániku drobných obchodů. V Dolní Branné není prozatím situace tak nepříznivá. 

   Širší sortiment potravin, ovoce a zeleniny, uzenářských výrobků a drogerie lze zakoupit v prodejně Jednoty. Drogerii a oděvy najdete naproti přes hlavní silnici u Hoffmannových v areálu Autoservisu. Prodej základních potravin zajišťuje také obchůdek „U Forbelských“ v čp. 307. Při silnici do Horní Branné se nachází vyhledávaný obchod s masem a uzeninami vedený Viktorem Vaníčkem. 

   Cukrárna u Čivrných měla po několik desetiletí výborné jméno v širokém okolí. Dnes provozuje v Dolní Branné cukrárnu „U Martina“ s prodejem zmrzliny a možností posezení p. Šaroun v přízemí budovy obecního úřadu. 

   Nejen turisté, kteří směřují do nebo z Krkonoš, využívají k občerstvení Krakonošovu hospodu a motorest „Na Kovárně“ ve středu obce nebo restauraci v hotelu „Liščí farma“ při hranici s Vrchlabím. V motorestu a hotelu se samozřejmě nabízí i ubytování s různými možnostmi kulturního a sportovního vyžití. 

   V bývalém skladu nedaleko obecního úřadu je zřízen prodej a servis domácích elektrospotřebičů. V obci najdeme také autoservis a autobazar „Hoffmann“ a kovovýrobu E. Hrubého.

PRŮMYSL

   Dolní Branná je jednou z mála vesnic, kde byl donedávna zachován tradiční průmysl. Bohužel podnik Mileta a.s., výrobce kapesníků, který v místním závodě 13 zaměstnával dlouhá léta zhruba 100 lidí, zde ukončil provoz v červenci 2006. Výrobou papíru se zabývá KRPA a.s., divize 05 s 80 zaměstnanci. Mnoho občanů dojíždí za prací do průmyslových závodů ve Vrchlabí.

ŠKOLA

   Zachování školy je jedním ze základních předpokladů pro rozvoj obce. Školu v Dolní Branné mohou děti navštěvovat až do 5. ročníku. Do dalších ročníků děti dojíždějí, a to převážně do Vrchlabí. Škola získala v r. 2003 právní subjektivitu a sloučila do jedné organizace s názvem „Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov" mateřskou školu, základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Ředitelkou je PaedDr. Jana Hrušková. Aktuální informace o dění v naší škole můžete získat na internetových stránkách: www.zsdolnibranna.cz

SPOLKY A SDRUŽENÍ

   Nejvíce organizovaných členů má Sdružení dobrovolných hasičů. Zúčastňují se okrskových soutěží, vyjíždějí k požárům v blízkém okolí. Členstvo je průběžně doplňováno mladými lidmi, kteří jsou aktivně vedeni v Kroužku mladých hasičů. Předsedou SDH je Josef Jiránek ml. Hasiči v Dolní Branné mají také své internetové stránky: www.sdhdolnibranna.estranky.cz 

   TJ Sokol zajišťuje účast družstev dospělých, dorostu a žáků ve fotbalových soutěžích na okresní úrovni. V nedávné minulosti dosahoval výborných výsledků oddíl lyžařů – běžců i na republikové úrovni a který naši obec výtečně reprezentoval. Současným předsedou TJ Sokol je Vladislav Machačka. 

   Český červený kříž sdružuje převážně starší občany a zaměřuje se na zdravotní osvětu a sběr použitých oděvů pro charitativní účely. 

   Místní myslivci jsou sdruženi ve spolku v Horní Branné. 

   Spolek pro občanské záležitosti nemá v Dolní Branné tak širokou členskou základnu, ačkoliv má společensky velmi důležité poslání - potěšit svoji návštěvou jubilanty z řad občanů, mnohdy již osaměle žijících, pohovořit s nimi a předat jim drobný dárek. Další jejich činností je vítání občánků.

KRONIKA A PREZENTACE OBCE

      Kronika obce byla nedávno zpětně doplněna za období od r. 1991. Do té doby byla svědomitě vedena česká kronika těmito občany: od r. 1945 ji psal Jan Švorc, po něm Václav Mejvald, od r. 1966 Hana Marčíková, v r. 1974 ji začal vést Bohuslav Šír a od r.1982 do zmíněného r. 1991 vedl kroniku Miloš Kúřil. Doplnění a zápisy do kroniky obce do roku 2005 provedla Dagmar Kuželová. V r. 2005 do r. 2007 ji ve vedení kroniky obce vystřídala Lucie Mašková. Od roku 2011 do konce roku 2013 byla kronikářkou Kateřina Tejmlová (Bucharová), která začala psát poutavou kroniku bohatě doplňovanou fotografiemi pana Vacka. V práci kronikářky pak pokračovala její sestra Lucie Bucharová v letech 2014 -2015. Od roku 2016 vede kroniku Jana Kotyková.

     Dolní Branná je prezentována na internetových stránkách www.dbranna.cz. O jejich podobu a  aktualizaci obsahu se stará Miroslav Balog (webmaster@dbranna.cz).