Rozpočet na rok 2011

 

PŘÍJMY:

 

Daňové příjmy

12 104 000

 

Nedaňové příjmy

  1 446 000

 

Kapitálové příjmy

4 000

 

Dotace od státních organizací

328 770

 

Postř. z rezerv

6 336 920

 

Příjmy celkem  

20 219 690

 

 

 

 

VÝDAJE:

 

Místní komunikace

7 494 000

 

Vnitřní obchod

11 090

 

Vodní hospodářství

2 200 000

 

Školství

3 754 000

 

Kultura

1 018 600

 

Obnova památek

100 000

 

 

Tělovýchova

145 000

 

Veřejné osvětlení

215 000

 

Pohřebnictví

250 000

 

Protipovodňová opatření

287 000

 

Komunální odpady a kom..služby

1 213 500

 

Veřejná zeleň

100 000

 

Jiné položky

140 500

 

Požární ochrana

283 000

 

Zastupitelské orgány

796 000

 

Místní správa

2 212 000

 

Výdaje celkem 

20 219 690