Rozpočet na rok 2010

 

PŘÍJMY:

 

Daňové příjmy

11 083 000

 

Nedaňové příjmy

1 330 000

 

Kapitálové příjmy

184 000

 

Dotace od státních organizací

371 040

 

Postř. z rezerv

4 772 460

 

Příjmy celkem  

17 740 500

 

 

 

 

VÝDAJE:

 

Místní komunikace

5 451 500

 

Vnitřní obchod

30 000

 

Vodní hospodářství

2 513 000

 

Školství

1 900 000

 

Kultura

830 000

 

Obnova památek

40 000

 

Tělovýchova

90 000

 

Veřejné osvětlení

210 000

 

Pohřebnictví

250 000

 

Inženýrské sítě a úz. plánování

0

 

Komunální odpady a kom..služby

2 186 000

 

Veřejná zeleň

80 000

 

Záležitosti bydlení

  600 000

 

Požární ochrana

338 000

 

Zastupitelské orgány

796 000

 

Místní správa

1 976 000

 

Jiné

100 000

 

Výdaje celkem  

17 740 500