Rozpočet na rok 2009

 

PŘÍJMY:

 

Daňové příjmy

12 131 000

 

Nedaňové příjmy

1 213 000

 

Kapitálové příjmy

4 000

 

Dotace od státních organizací

129 070

 

Postř. z rezerv

3 613 930

 

Příjmy celkem  

17 091 000

 

 

 

 

VÝDAJE:

 

Místní komunikace

1 951 500

 

Vnitřní obchod

30 000

 

Vodní hospodářství

3 573 500

 

Školství

1 915 000

 

Kultura

544 000

 

Obnova památek

40 000

 

Tělovýchova

670 000

 

Veřejné osvětlení

185 000

 

Pohřebnictví

250 000

 

Inženýrské sítě a úz. plánování

500 000

 

Komunální odpady a kom..služby

1 054 000

 

Veřejná zeleň

80 000

 

Záležitosti bydlení

3 500 000

 

Požární ochrana

150 000

 

Zastupitelské orgány

771 000

 

Místní správa

1 777 000

 

Jiné

100 000

 

Výdaje celkem  

17 091 000