Rozpočet na rok 2008

 

PŘÍJMY:

 

Daňové příjmy

11 322 000

 

Nedaňové příjmy

   975 000

 

Kapitálové příjmy

68 000

 

Dotace od státních organizací

124 240

 

Postř. z term. vkladů - splátky

25 760

 

Příjmy celkem   

12 515 000

 

 

 

 

VÝDAJE:

 

Místní komunikace

2 565 500

 

Vnitřní obchod

15 000

 

Vodní hospodářství

3 196 500

 

Školství

1 400 000

 

Kultura

559 000

 

Obnova památek

40 000

 

Sdělovací prostředky

-

 

Tělovýchova

100 000

 

Veřejné osvětlení

185 000

 

Pohřebnictví

500 000

 

Inženýrské sítě a úz. plánování

50 000

 

Komunální odpady a kom..služby

1 434 000

 

Veřejná zeleň

40 000

 

Sociální dávky

4 000

 

Požární ochrana

150 000

 

Zastupitelské orgány

689 000

 

Místní správa

1 587 000

 

Výdaje celkem  

12 515 500