Rozpočet na rok 2007

 

PŘÍJMY:

 

Daňové příjmy

6 190 000

 

Nedaňové příjmy

   903 500

 

Kapitálové příjmy

9 000

 

Dotace od státních organizací

134 720

 

Postř. z term. vkladů - splátky

1 202 280

 

Příjmy celkem  

8 439 500

 

 

 

 

VÝDAJE:

 

Místní komunikace

1 545 000

 

Vnitřní obchod

15 000

 

Vodní hospodářství

892 000

 

Školství

1 300 000

 

Kultura

442 000

 

Obnova památek

95 000

 

Sdělovací prostředky

-

 

Tělovýchova

500 000

 

Veřejné osvětlení

145 000

 

Pohřebnictví

70 000

 

Inženýrské sítě a úz. plánování

150 000

 

Komunální odpady a kom..služby

1 002 000

 

Veřejná zeleň

140 000

 

Sociální dávky

4 000

 

Požární ochrana

134 500

 

Zastupitelské orgány

689 000

 

Místní správa

1 316 000

 

Výdaje celkem  

8 439 500