Rozpočet na rok 2006

 

PŘÍJMY:

 

Daňové příjmy

10 688 700

 

Nedaňové příjmy

   819 000

 

Kapitálové příjmy

9 000

 

Dotace od státních organizací

134 580

 

Postř. z term. vkladů - splátky

-210 000

 

Příjmy celkem  

11 421 280

 

 

 

 

VÝDAJE:

 

Místní komunikace

1 510 000

 

Vnitřní obchod

20 000

 

Vodní hospodářství

1 463 000

 

Školství

1 300 000

 

Kultura

413 500

 

Obnova památek

90 000

 

Sdělovací prostředky

-

 

Tělovýchova

80 000

 

Veřejné osvětlení

187 000

 

Pohřebnictví

70 000

 

Inženýrské sítě a územní plánování

454 300

 

Komunální odpady a komunál.služby

1 114 500

 

Veřejná zeleň

250 000

 

Sociální dávky

9 000

 

Požární ochrana

249 500

 

Zastupitelské orgány

626 000

 

Místní správa

1 138 000

 

Platba daní a poplatků

2 000

 

Výdaje z fin. výp. minulých let

2 444 480

 

Výdaje celkem  

11 421 280