INFORMACE

 

 

 

 

Pozvánka na 3. zasedání ZO

Další zasedání ZO se bude konat ve středu 19.12.2018 od 17 hodin, tentokrát v sále kulturního domu. Program najdete zde nebo na úřední desce. 

 (14.12.2018)


Čertovský rej

Děti se určitě netrpělivě těší na začátek prosince, aby se mohly znovu setkat s čertem, andělem a Mikulášem. Naše škola nějaké čertíky také pozvala a pořádá v pátek 7.12.2018 od 15.00 hod Čertovský rej. Srdečně jsou zváni všichni občané, mohou zhlédnout vystoupení dětí, občerstvit se bramborákem a horkým nápojem, nakoupit si ve školním vánočním krámku. PLAKÁT 

 (04.12.2018)


Pozvánka na 2. zasedání ZO

Nové zastupitelstvo, které se obci představilo při úvodním zasedání, se ke svému druhému jednání sejde v pátek 30.11.2018 od 17 hodin, nyní již v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu bude především příprava rozpočtu na rok 2019. Další body najdete v pozvánce na úřední desce. 

 (23.11.2018)


Bruslení do konce roku

Občanům Dolní Branné přinášíme možnost zabruslit si zdarma na zimním stadionu ve Vrchlabí v neděli: 25.11. od 9:00 do 10:15 hod, 8.12. a 23.12.2018 od 10:15 do 11:30 hod: PLAKÁT  

 (21.11.2018)


Ustavující zasedání ZO

V pátek 9.11.2018 se v kulturním domě konalo první zasedání nového zastupitelstva. Slib složilo všech 11 zvolených členů. Volba starosty a místostarosty proběhla již tradičně tajným hlasováním. Starostou byl počtvrté za sebou zvolen Libor Čvančara, místostarostou potřetí Josef Jiránek ml. Dále byli voleni předsedové finančního a kontrolního výboru a byly stanoveny odměny místostarostovi, předsedům výborů a zastupitelům. Usnesení z tohoto zasedání najdete na úřední desce.

(15.11.2018)


Pozvánka na výstavu panenek

V našem kulturním domě se ve dnech 30.11. a 1.12.2018 uskuteční výstava panenek: PLAKÁT 

(14.11.2018)


Další plánované odstávky elektřiny

Daší odstávky elektřiny v rámci probíhajících prací na elektrické rozvodné síti v naší obci budou v těchto dnech: ROZPIS 2 

(13.11.2018)


Plánované odstávky elektřiny

V rámci probíhajících prací na elektrické rozvodné síti v naší obci budou v nejbližších dnech na omezenou dobu některé nemovitosti bez elektřiny: ROZPIS 

(05.11.2018)


Pozvánka na ustavující zasedání ZO

V kulturním domě v pátek 9.11.2018 od 18,00 hod. zahájí vítězní kandidáti v komunálních volbách svou činnost v Zastupitelstvu obce Dolní Branná v období 2018 - 2022. Hlavním bodem programu prvního zasedání bude volba starosty a místostarosty, budou voleni členové finančního a kontrolního výboru a schvalovány odměny neuvolněným zastupitelům. Podrobnější program najdete v pozvánce na úřední desce nebo zde: PLAKÁT. 

(30.10.2018)


Naše obec se připojila k Říčanské výzvě

Dolní Branná se letos poprvé připojila k tzv. Říčanské výzvě, a to v neděli 28. října v 21.00 hod vyzváněním kostelního zvonu na paměť všech obětí 1. světové války a vzniku samostatného Československa. Donedávna jsme si připomínali především oběti druhé světové války, ale náš národ utrpěl daleko těžší ztráty na lidských životech ve válce v letech 1914 – 1918, kdy jsme se jako součást Rakouska – Uherska podíleli přímo na válečných akcích. Mnoho mužů muselo v rámci všeobecné mobilizace nastoupit do války a do svých domovů se již nikdy nevrátili. Na počest padlých byly v obcích po první světové válce stavěny pomníky. I u nás takový pomník máme, nachází se u kostela a vzhledem k tomu, že v naší obci v té době převažovalo německé obyvatelstvo, byl pomník s německými nápisy a symboly. U příležitosti 100. výročí naší republiky se Dolní Branná připojila k připomínce obětí této hrůzné války 200 údery kostelního zvonu, stejně jako Italové ve městě Roveretu, kde statečně bojovalo a položilo svůj život mnoho příslušníků československých legií. V roce 1925 byl umístěn na hrad v Roveretu zvon odlitý ze zbraní vojáků a od té doby se slavnostně rozeznívá na počest obětí.

Vznik Zvonu padlých          Pomník u kostela sv. Jiří v r. 1926          Připojení naší obce k výzvě            

(29.10.2018)