FOTOGALERIE  

  

 

Dolní Branná na fotografiích

       Na jaře roku 2007 zvěčnil několik zajímavých obrázků ze života v Dolní Branné student Jan Jírů.

Dětský karneval 15.3.2008

      Dvorní fotograf různých akcí pořádaných v poslední době v Dolní Branné pan Vacek nám připravil momenty z tradičního karnevalu pro děti, který se letos konal 15.3.2008.

Vítání občánků 4.4.2008

      Přivítali jsme mezi nás nové občánky: Antonína Demla, Antonína Roubala, Zoru Pajtášovou, Terezu Kotykovou, Alici Kuželovou, Kristýnu Dražkovou a Sebastiana Vaníčka. Fotografoval pan Vacek.

Fotbalové utkání 27.4.2008

      Pouťová neděle přinesla zajímavou sportovní událost. Na fotbalovém hřišti jsme mohli sledovat utkání slavného mužstva, které se před 25 lety probojovalo až mezi soupeře z největších měst našeho kraje. Fotogalerii připravil pan Vacek.

Dětský den 30.5.2008

      Oslava Dětského dne v Dolní Branné se v posledních letech odehrává na fotbalovém hřišti. Bylo tomu i letos. Počasí přálo a dětem se zábavné soutěže určitě líbily. Fotografoval pan Vacek.

Sraz občánků 30.5.2008

      Na oslavu Dne dětí se sjel překvapivě vysoký počet kočárků s nejmladšími „dolnobraňáčky“. Obec, školu a školku tento stav růstu populace velice těší. Snažme se, abychom se s takovým počtem nových občánků setkávali i v dalších letech. Fotografoval pan Vacek.

Sjezd rodáků 30.8.2008

      Na 2. sjezd rodáků v Dolní Branné se dostavilo okolo 200 účastníků. Spolu s obecním úřadem byla pořadatelem místní KDU-ČSL.  Celodenní program byl přizpůsoben všem generacím. Fotografie pořídil pan Vacek.

 Vítání občánků 3.10.2008

      Novým občánkům Kateřině Havlíčkové, Maxu Stránskému a Karolíně Moravcové připravili hezké přivítání ti nejmladší žáčci naší školy. Fotografoval pan Vacek.

Vánoční koncert 14.12.2008

      K vánoční atmosféře přispěl tradičně koncert vrchlabského chrámového sboru z Vrchlabí. Uskutečnil se v neděli 14.12.2008 od 16 hod v kostele sv. Jiří. Foto pan Vacek.

Setkání seniorů 18.12.2008

      V předvánočním shonu uvítali občané staršího data narození možnost setkat se v kulturním domě dne 18.12.2008. Shlédli vystoupení dětí ZŠ, pohovořili mezi sebou a někteří si i zatancovali. Fotografoval pan Vacek.

Vítání občánků 16.1.2009

      Přivítali jsme čtyři nové občánky, samé holčičky: Sáru Hrubou, Alenu Podobskou, Darinu Radoňovou a Annu Hoffmanovou. Fotografie pořídil pan Vacek.

Ples školy 24.1.2009

      Plesovou sezónu zahajuje v Dolní Branné Školský ples. Zvučnější hudba skupiny „PRO RADOST“, výborná kuchyně, bohatá tombola, skvělá zábava. Nechyběl ani fotograf pan Vacek, aby zachytil několik momentů.

Dětský karneval 7.2.2009

      Ani slunečné počasí, ani chřipková epidemie neohrozila hojnou účast dětí na karnevalu, který se konal 7.2. v Kulturním domě v Dolní Branné. Fotografoval pan Vacek.

Maškarní bál – vepřové hody 14.3.2009

      Spojení vepřových hodů s maškarním bálem pro dospělé slavilo i letos velký úspěch. Sami se můžete přesvědčit z fotografií pana Vacka.

 Čarodějná školka 30.4.2009

      Čarodějnice se objevily v Dolní Branné 30.4. již dopoledne. Na svých košťátkách a v strašáckém oblečení vystartovaly z naší školky k cukrárně. Fotografoval pan Vacek.

Pálení čarodějnic na hřišti 30.4.2009

      Škola a hasiči uspořádali tradiční táborák na fotbalovém hřišti. Velkým zpestřením byl lampiónový průvod obcí. Fotografie pořídil pan Vacek.

Májová nostalgie 1.5.2009

      První květnový den mohli naši spoluobčané s určitou dávkou recese zavzpomínat na doby minulé. Průvod dělníků a rolníků doprovázený vyzdobenými alegorickými vozy, projev vedoucího představitele a nechybělo ani pivo zdarma. Foto pan Vacek.

Vítání občánků 22.5.2009

      Letos druhé vítání občánků se týkalo těchto miminek: Matyáš Krejcar, Ludvík Strnádek, Michal Forbelský, Jiří Mulač. Na fotografiích pana Vacka chybí pátý občánek Šimon Šafařík, jenž se dostavil později.       

Dětský den 1.6.2009

      Děti oslavily svůj svátek při zábavných soutěžích na fotbalovém hřišti. Počasí této akci přálo a zúčastnění si akci určitě užili, o čemž svědčí několik fotografických záběrů z dílny pana Vacka.

Dolní Branná v 60. letech 20. století

      Připravili jsme pár obrázků pro pamětníky. Můžete se přesvědčit, jak vypadaly některé budovy před téměř půl stoletím. Jednu z nich již v naší obci nenajdete. Určit by se dal i přesně rok pořízení fotografií podle prvňáčků na posledních snímcích.

Poprvé ve škole  1.9.2009

      První školní den v novém školním roce připadl přesně na 1. září. Do 1. třídy naší školy nastoupilo 9 nových žáčků. Prvňáčky v jejich vyzdobené třídě slavnostně uvítali paní učitelky, starosta a starší děti. Foto Vacek.

Hasičská soutěž o pohár starosty okrsku  26.9.2009

      Na fotbalovém hřišti v Dolní Branné pořádali hasiči soutěž o pohár starosty okrsku. Reprezentovala nás opravdu dobrá družstva. Foto Vacek.

Mikulášská besídka školy

      Tradiční předvánoční besídka naší školy se vrátila do kulturního domu. V pátek 4.12.2009 byl sál plně obsazen a vystoupení se našim dětem a jejich učitelkám opět moc vydařilo. Fotografie pořídil pan Vacek.

Vítání občánků 11.12.2009

      Při, v tomto roce posledním vítání občánků, jsme přivítali tyto nové občánky: Martu Čejpovou, Barboru Kučerovou, Kláru Tejmlovou, Zuzanu Vaníčkovou, Lukáše Votočka. Ať se jim mezi námi líbí. Foto Vacek.

Setkání dříve narozených spoluobčanů 07.01.2010

      První akcí v kulturním domě v novém roce bylo setkání našich dříve narozených občanů. K dobré pohodě přispěla se svým programem škola a nechyběla ani hudba k poslechu i tanci. Foto Vacek.

Dětský karneval 20.2.2010

      Dětský karneval v Dolní Branné má dlouhou tradici a navštěvuje ho také mnoho účastníků z okolních obcí. I tentokrát byl sál plný dětí s roztodivnými maskami. Foto Vacek.

Maškarní bál – vepřové hody 13.3.2010

      Maškarní bál pro dospělé se konal v tradičním termínu. Zajímavé masky, vepřové pochoutky, dobrá zábava. Fotografie pořídil pan Vacek.

Den čarodějnic 30.4.2010

      Už od rána se v naší obci rojily čarodějnice. Dopoledne obsadily mateřskou školu a v odpoledních hodinách se přesunuly na hřiště. Večer byl zažehnut tradiční táborák a nechyběl ani lampiónový průvod obcí. Fotografie pan Vacek.

Bejvávalo na 1. máje - 1.5.2010

      Nostalgická vzpomínka na májové průvody opět ožila díky průvodu našich spoluobčanů, kteří mají rádi recesi a nechybí jim smysl pro humor. Foto pan Vacek.

Video z májového průvodu

      Kdo se chce podívat na poslední májový průvod také prostřednictvím filmových záběrů, nechť klikne na jméno autora nebo nadpis. Recesní video zachytil kamerou Petr Doležal, webmaster stránek obce Chotěvice. Na těchto stránkách najdete odkaz i na ono video natočené v naší obci.

Vítání občánků 14.5.2010

      K „Dolnobraňákům“ se přidali tito noví občánci: dvojčata Karolína a Gabriela Gottwaldová, Jakub Havlíček, Jaroslav Plecháč, Josef Třešňák, Vendula Mikešová. Foto Vacek.

Dětský den 28.5.2010

      Svátek dětí byl oslavován tradičně na fotbalovém hřišti. I když zábavné soutěže překazilo nevlídné počasí, přesto se toto odpoledne vydařilo. Foto od pana Vacka.

Volby do PS Parlamentu ČR 28.-29.5.2010

      Jak probíhala činnost našich občanů spojená s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro další funkční období, se můžete přesvědčit na fotografiích pana Vacka.

 Oslavy 130. výročí založení SDH

      Z obecních kronik vyplynula informace o možném založení sboru hasičů v naší obci v roce 1880. Proto se letos 28. srpna uskutečnila oslava kulatého výročí a akce se určitě povedla. Foto pan Vacek.

Ustavující zasedání zastupitelstva

      V tomto roce se konaly komunální volby. Voliči dali důvěru 11 novým zastupitelům, kteří se v pondělí 1.11.2010 sešli na ustavujícím zasedání. Starostou byl zvolen Libor Čvančara, místostarostou Josef Jiránek ml. Foto pan Vacek.

Vánoční besídka

      V pátek 3.12.2010 se sál Kulturního domu zaplnil do posledního místa. Děti z naší školy si totiž připravily hezké vystoupení u příležitosti blížících se vánočních svátků. Foto pan Vacek.

Pohár podkrkonošských škol

      Dolní Brannou před několika lety proslavil běh na lyžích. Ze zdejšího lyžařského oddílu vzešlo několik výborných reprezentantů tohoto sportu, konaly se zde významné závody. Proto bylo velmi dobrým nápadem pana Aleše Suka a Dušana Matouše uspořádat závody, které by tyto slavné chvíle připomenuly. Pohár podkrkonošských škol proběhl za krásného počasí dne 9.2.2011. Foto poskytli pan Vacek a paní učitelka Pólová.

Vítání občánků 11.2.2011

      Dne 11.2.2011 jsme přivítali mezi sebe další nové občánky: Justýna Demlová, Andrea Hartigová, Barbora Holubcová, Sára Svobodová, Adam Vyoral. Foto pan Vacek.

Dětský karneval 5.3.2011

      Sobota před jarními prázdninami byla vyhrazena pořádání Dětského karnevalu. I letos připravila škola ve spolupráci s rodiči hezký program. Děti si vyzkoušely řadu nových zábavných soutěží. Hudbu k tanci i poslechu zajistil M. Balog, fotografoval pan Vacek.

Setkání seniorů 17.3.2011

      Dříve narození občané naší obce se sešli v kulturním domě ve čtvrtek 17.3.2011. Shlédli pěkné vystoupení místní školy, pobesedovali spolu a zatančili si. Foto Vacek.

Maškarní bál 19.3.2011

      Také dospělí mají v naší obci svůj karneval. Tradiční vepřové hody byly v posledních letech okořeněny pestrou přehlídkou dokonalých přestrojení. Vítězem soutěže o nejlepší masku se stala dvojice Hurvínek a Mánička. Fotografie zaznamenal pan Vacek.

 Čarodějnický rej ve školce 29.4.2011

      Malé čarodějnice přilétly do školky na svůj dolnobrannský rej. Fotografoval pan Vacek.

Pálení čarodějnic 30.4.2011

      I když fotbalové hřiště bylo poslední dubnový den v obležení pouťových atrakcí, uspořádali zde hasiči tradiční táborák. Fotografie pořídil pan Vacek.

Májový průvod 1.5.2011

      Svátek práce, tedy první květnový den, zahájilo několik recesistů májovým průvodem jako vzpomínkou na doby nedávno minulé. Foto pan Vacek.

Dětský den 30.5.2011

      Pro nepříznivé počasí byl Svátek dětí přesunut na pondělí odpoledne. Nové zábavné disciplíny si děti ani tentokrát nenechaly ujít. Foto od pana Vacka.

Vítání občánků 7.10.2011

      Mezi nové občánky Dolní Branné se zařadili: Kateřina Vlachová, Nikola Kuželová, Matyáš Dražka, Veronika Jebavá. Foto pan Vacek.

Školní besídka 2.12.2011

      Vysílání televize „DoBra“ – takto pojmenovali žáci naší školy svou tradiční předvánoční besídku, která se i tentokrát konala v kulturním domě. Večerem provázel Michal Kratochvíl, známá tvář ze zpravodajství televize NOVA. Foto pořídil pan Vacek.

Zápis dětí do 1. třídy 27.1.2012

      V novém školním roce 2012 -2013 by mělo nastoupit do 1. třídy poměrně dost dětí. Zapsáno bylo 12 nových žáčků, z toho 4 ze sousední obce Horní Kalná. Byl u toho také fotograf pan Vacek.

Pohár podkrkonošských škol 2012

Pohár podkrkonošských škol 2012 – další fotografie

      Druhý ročník závodů v běhu na lyžích pořádaných ZŠ a TJ Sokol pod taktovkou pana Aleše Suka a Dušana Matouše se konal v areálu Bakov ve středu 22.2.2012. Závody s vysokou účastí 15 škol, zástupce mělo dokonce i Polsko, celkově vyhrála tentokrát ZŠ náměstí Míru ve Vrchlabí. I dolnobrannské děti o sobě daly dobře vědět, děvčata ze 4. a 5. ročníku zvládla 1 km okruh nejrychleji ze všech závodníků. Foto Balog, Pólová, Rennerová, Vacek.

Dětský karneval 3.3.2012

      Letošní dětský karneval moderovala paní učitelka Lucie Bucharová. Učitelky ZŠ a MŠ pro děti připravily zábavné soutěže, hudbu zajistil M. Balog. Foto pan Vacek.

Karneval pro dospělé 17.3.2012

      Stále výpravnější masky si pořizují účastníci karnevalu pro dospělé, který je již tradičně spojen s vepřovými hody. Taneční parket totiž zabrala pec v životní velikosti, se vším, co k tomu v chalupách patřilo, dokonce se na ni dalo i ležet. Foto pořídil pan Vacek.

Setkání seniorů 22.3.2012

      Každého seniora jmenovitě oslovila pozvánka na posezení v kulturním domě. Sešli se v hojném počtu a určitě se dobře bavili. K tanci i poslechu hráli harmonikáři, krátkým programem přispěly k dobré zábavě i děti z naší školy. Fotografoval pan Vacek.

Májový průvod 1.5.2012

      První máj se v Dolní Branné připomíná slavnostním průvodem v duchu recese. Foto pan Vacek.

Dětský den 25.5.2012

      Zábavným soutěžím v rámci oslav Dne dětí předcházela zajímavá vystoupení. Taneční i pěvecká našich školáků i předškoláků okořenilo vystoupení cvičených pejsků „Dog dancing“. Foto od pana Vacka.

Závody v orientačním běhu 3.10.2012

      Základní škola v Dolní Branné uspořádala ve spolupráci s Alešem Sukem a spol. v areálu na Bakově závody v orientačním běhu za účasti několika škol z okolních obcí. Naše děti uspěly i tentokrát. Foto pan Vacek.

Vítání občánků 19.10.2012

      Dne 19.10.2012 byli slavnostně přivítáni tito občánci: Valerie Hrubá, Adam Koudelka, Alžběta Novotná, Jakub a Marek Vejnarovi, Týna Tejmlová. Foto pan Vacek.

Pohár podkrkonošských škol 20.2.2013

      Dolní Branná upořádala již 3. ročník závodů v běhu na lyžích „Pohár podkrkonošských škol. Naše děti byly opět úspěšné a celkově skončily o pouhý bod na druhém místě. Foto Lenka Rennerová.

Maškarní bál 16.3.2013

      Na již tradiční karneval pro dospělé přišli účastníci opět v mnoha nápaditých přestrojeních. V soutěži o nejlepší masku zvítězil Vladimír Iljič Lenin s křižníkem Aurora. Fotografie zaznamenal pan Vacek.

Setkání seniorů 21.3.2013

      Setkání dříve narozených občanů naší obce se uskutečnilo v kulturním domě ve čtvrtek 21.3.2013. Na úvod škola vystoupila s hezkým divadelním představením, a to se známou pohádkou Mrazík. Foto Vacek.

Vítání občánků 11.10.2013

      V uplynulém období tohoto roku jsme mezi sebe přivítali tři nové občánky: Vojtěcha Hrubého, Víta Novotného a Josefa Radoně. Foto pan Vacek.

Maškarní bál 22.3.2014

      Tradiční karneval pro dospělé se konal v sobotu 22.3.2014. I letos to byla přehlídka velmi zajímavých masek, nechybělo občerstvení s vepřovými specialitami a po celý večer vládla příjemná zábava. Fotografie zaznamenal pan Vacek.

Setkání seniorů 27.3.2014

      Ve čtvrtek 27.3.2014 se v kulturním domě sešli naši dříve narození spoluobčané, aby spolu pohovořili a zatančili si. Foto pan Vacek.

Vítání občánků 11.4.2014

      Dne 11.04.2014 byli slavnostně přivítáni nejmladší občánci Dolní Branné: Martin Tomáš, Elena Hátlová, Martina Tauchmannová, Ema Zikešová. Foto pan Vacek.

Přespolní běh 30.4.2014

      ZŠ ve spolupráci s místním lyžařským kroužkem uspořádala závody v přespolním běhu v areálu „Bakov“.  Fotografoval pan Vacek.

Čarodějnice 30.4.2014

      Pálení čarodějnic se již tradičně koná v areálu fotbalového hřiště. Nechyběl ani lampionový průvod dětí. Foto paní Rennerová.

Májový průvod 1.5.2014

      První květnový den začal krásným, téměř letním počasím. A sešla se početná skupina recesistů, aby oslavili 1. máj slavnostním průvodem. Foto pan Vacek.

Beseda se zlatou Evou Samkovou 6.5.2014

      Naši občané měli možnost osobně se setkat se skvělými sportovci z Vrchlabí, kteří nás úspěšně reprezentovali na zimní olympiádě v Soči. Mnoho zajímavých okamžiků z jejich sportovního života nám představily běžkyně na lyžích Karolína Grohová, rychlobruslařka Karolína Erbanová a nejlepší snowboardcrossařka Eva Samková. Foto paní Rennerová.

Orientační běh 3.6.2015

      Lyžařský kroužek pod taktovkou Aleše Suka a ZŠ v Dolní Branné uspořádali další závody v orientačním běhu pro děti v areálu „Bakov“. Fotografoval pan Vacek.

Vítání občánků 5.6.2015

      K našim nejmladším spoluobčanům se přidali: Kateřina Jebavá, Adam Jiránek, Tobiáš Fesl, Matyáš Málek. Foto pan Vacek.

Besídka mateřské školy 23.6.2015

      Besídka dětí ze školky přilákala tolik příznivců, že prostory v budově školy byly nedostačující. Proto se představení konalo ještě jednou v sále kulturního domu a i z fotografií p. Vacka je patrné, že si děti a paní učitelky připravily moc hezký program.

Vítání občánků 13.11.2015

      Mezi nové občánky Dolní Branné se zařadili: Kateřina Hofmanová, Nikola Trömerová, Jakub Trömer. Foto pořídil pan Vacek.

Pohár podkrkonošských škol 17.2.2016

      Další ročník závodů v běhu na lyžích „Pohár podkrkonošských škol“ se kvůli nedostatku sněhu musel konat ve Vrchlabí. Děti ze ZŠ v Dolní Branné nás opět úspěšně reprezentovaly a celkově skončily na druhém místě.

Dětský karneval 5.3.2016

      Momentky z tradičního karnevalu pro děti, který se letos konal 5.3.2016, pořídila Lenka Rennerová.

Setkání seniorů 15.3.2016

      Je také již tradicí, že se v kulturním domě jedno odpoledne sejdou starší generace našich občanů. Další setkání se uskutečnilo v úterý 15.3.2016. Fotografovala Lenka Rennerová.

Maškarní ples 19.3.2016

      Na maškarní bálu pro dospělé se opět sešlo mnoho nápaditých masek. V soutěži o nejlepší masku zaujmula první pozici sestava „Čtyři z tanku a pes“. Fotografovala Lenka Rennerová.

 Májový průvod 1.5.2016

      První květnový den je v Dolní Branné vyhrazen vzpomínce na dobu před sametovou revolucí. Příznivci recese se sešli v 10 hod u hasičské zbrojnice v dobovém oblečení, vybaveni mávátky, hesly a alegorickými vozy se vydali do  průvodu oslavit Svátek práce. Foto Rennerová.

Besídka ke Dni matek 6.5.2016

      Besídka dětí ze školy a školky, věnovaná všem maminkám k jejich svátku, se konala za hojné účasti rodičů v kulturním domě. Foto Rennerová.

Vítání občánků 24.06.2016

      Přivítali jsme mezi sebe tyto nové občánky: Aneta Hátlová, Aneta Vyoralová, Vojtěch Poloprutský, Theodor Hoffmann. Foto pan Vacek.

Požehnání kapličky sv. Josefa 28.10.2016

      Ve svátek vzniku samostatné republiky se mohli občané zúčastnit slavnostního aktu požehnání jedné z kulturních památek v naší obci – kapličky sv. Josefa.

Vítání občánků 25.11.2016

      Mezi nové občánky se zařadili: Drážný Tomáš, Franěk Ota, Lukeš Tadeáš, Güttler Tomáš, Fišková Ester, Frynta Jan.

Tříkrálové zpívání 6.1.2017

       Tříkrálové zpívání v dolnobranském kostele sv. Jiří fotografovala paní Lenka Rennerová.

Škola na Benecku (leden 2017)

       Dolnobranské žáčky na jejich lyžařském soustředění na Benecku fotografovala paní Lenka Rennerová.

Setkání seniorů 2017

      Fotografovala Lenka Rennerová.

Maškarní bál pro dospělé 1.4.2017

      Fotografovala Lenka Rennerová.

Beseda s biatlonistou Michalem Krčmářem 7.4.2017

      S úspěšným českým reprezentantem v biatlonu Michalem Krčmářem se mohli naši občané setkat osobně na besedě v kulturním domě. Při té příležitosti byli odměněni dolnobranští úspěšní sportovci z řad dětí a dorostu. Foto Lenka Rennerová.

Májový průvod 1.5.2017

      První květnový den se sešlo několik recesistů k májovému průvodu. Foto Lenka Rennerová.

Besídka ke Dni matek 8.5.2017

      Besídku dětí ze školy a školky ke Dni matek fotografovala v kulturním domě Lenka Rennerová.

Dětský karneval 3.3.2018

      Tentokrát týden před jarními prázdninami se v sobotu od 14,00 hod pořádal tradiční Dětský karneval.